Een nieuwe politiek

Dit gedicht schreef Adriaan van Dis in 1998 voor Wim Kok. In februari en maart van dat jaar organiseerden De Balie en de Volkskrant het programma 'Hollandse vergezichten'. Er vonden 'Vijf ontmoetingen tussen de macht en de verbeelding' plaats. Een ervan was op 30 maart tussen Adriaan van Dis en Wim Kok.
De tekst van het gedicht stond in de Volkskrant, en verscheen in separate drukvorm in een oplage van 500 exemplaren.

 

Het staat ook in de verzamelbundel 'Het wereldraadsel' (p. 67-73, Van Gennep, Amsterdam, 1999).