Onder het zink. Un abecedaire de Paris

Ter gelegenheid van de Boekenweek 2004 gaf de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek dit essay uit. Het thema dat jaar was Frankrijk. De oplage bedroeg 85.000 exemplaren.

Gelijktijdig verscheen er ook een speciale editie, van 250 genummerde exemplaren.

De novelle is vertaald in het Duits (2011).