Op de televisie. Herinneringen aan een boekenprogramma

Dit boekje verscheen in 2007 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van ECI. Het was een geschenk aan relaties en medewerkers van deze boekenclub, en is niet in de handel gekomen.