Recensies (pagina is in bewerking)

Nathan Sid

SCHEEPMAKER, N., Van Dis, in: Utrechts Nieuwsblad, 17-1-1984.
WARREN, H., Proza kort, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 25-2-1984.
TRUIJENS, A., De netelige jeugd van Nathan, in: NRC Handelsblad, 16-3-1984.
PEETERS, C., Nathans Glorie: Een nieuw jongetje in de Nederlandse letteren, in: Vrij Nederland, 24-3-1983.
GOEDEGEBUURE, J., Penseel of plamuurmes, in: Haagse Post, 31-3-1984.
ZWIER, G.J., Was ik maar een grasspriet, in: Leeuwarder Courant, 6-4-1984.
VOGEL, W., Nathan Sid een meesterwerkje: Bevrijdende herinneringen van Adriaan van Dis, in: Haarlems Dagblad, 6-4-1984.
KUIPERS, W., Een melkmuiltje in rijstestoom, in: De Volkskrant, 6-4-1984.
VERBOGT, T., Fonkelend debuut Adriaan van Dis, in: Tubantia, 7-4-1984.
ST., A. van Dis, sentiment en afstandelijkheid 'Nathan Sid': Bijzonder verhaal over een jeugd, in: De Limburger, 21-4-1984.
MOOR, Wam de, De echtheid van een schrijver die niet vies is van een pose, in: De Tijd, 27-4-1984.
OSSTYN, K., Zorgeloze jaren, in: De Standaard, 14-7-1984.
FLAMEND, J., Het weinige tekst van Adriaan van Dis, in: Dietsche Warande & Belfort, 130 (1985), 9 (nov), pagina 697-699.

De rat van Arras

NN, Oorlogsleed in dunne boekjes, in: Rotterdams Nieuwsblad, 7-3-1986.
NN, Adriaan van Dis' fijnzinnige unie van Atrecht, in: Het Binnenhof, 11-3-1986.
VERBEETEN, T., Spitsvondig cadeautje: Van Dis geestig in 'De rat van Arras', in: De Gelderlander, 14-3-1986.
VERVOORT, H., Maria's boodschappenjongen, in: NRC Handelsblad, 14-3-1986.
PEETERS, C., Als een baksteen in een vijvertje: Novellen van Marga Minco, Fleur Bourgonje en Adriaan van Dis, in: Vrij Nederland, 15-3-1986.

Casablanca

VERBOGT, T., Van Dis veelzijdig in Casablanca, in: Tubantia, 21-6-1986.
VERBEETEN, T., Van Dis' toernee met 'Casablanca': Nieuwe journalistiek met vleugje decadentie, in: De Gelderlander, 25-6-1986.
NUIS, A., Een hang naar het zonderlinge: De onnadrukkelijke lichtheid van Adriaan van Dis, in: De Volkskrant, 4-7-1986.
WARREN, H., Adriaan van Dis: Casablanca; schetsen en verhalen, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 5-7-1986.
BRUIJN, W. de, Verhalen van Biesheuvel en Van Dis: Excentriekelingen en geborgenheid, in: De Limburger, 5-7-1986.
MULDER, R., Bizarre verhalen van Adriaan van Dis: Kind, dwaas of gentleman, in: NRC Handelsblad, 25-7-1986.
MOOR, Wam de, Adriaan van Dis en Jan Brokken: Een Antoon Coolen van de grote stad, maar dan in tweed, in: De Tijd, 25-7-1986.
GOEDEGEBUURE, J., Play it again, Adriaan, in: Haagse Post, 26-7-1986.
PEETERS, C., Adriaan ende Elegast: Casablanca, een bundel ongelijke verhalen, in: Vrij Nederland, 2-8-1986.
SCHOUTEN, R., Snuffelen aan goot en glitter, in: Trouw, 7-8-1986.
ZWIER, G.J., Zonder titel [Over Casablanca], in: Leeuwarder Courant, 22-8-1986.
KONING, M. de, Verhalenbundel Adriaan van Dis: Woordkeuze Casablanca verademing, in: Brabants Nieuwsblad, 22-8-1986.
MUISWINKEL, E. van, Geijkte verrassingen: Biesheuvel is een van die schrijvers op wier geoudehoer Godszegen altijd zal blijven rusten, in: Intermagazine, september 1986.
FLAMEND, J., Adriaan in Casablanca, in: Dietsche Warande & Belfort, 132 (1987), 5 (juni), pagina 75-76.

Een barbaar in China

WARREN, H., Tussen oog en pen, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 18-4-1987.
GALEN, S. van, E‚n mening over een miljard Chinezen, in: De Waarheid, 23-4-1987.
VOGEL, W., Een barbaar in China, zeer leesbaar dagboek; Adriaan van Dis: met woordenlijst op servet, in: Haarlems Dagblad, 23-4-1987.
HEUMAKERS, A., Nieuwsgierigheid en een vleugje Slauerhoffse romantiek, in: De Volkskrant, 1-5-1987.
ZWIER, G.J., Telraamschuivers en sipkijkers, in: Leeuwarder Courant, 1-5-1987.
KOESEN, J., Karnemelkbaby kreeg tv-prijs van Nederlandse journalisten: Een Nipkow voor een elitaire krullebol, in: De Limburger, 23-8-1986.
LAROES, H., Reisverslagen Adriaan van Dis tikje romantisch: Chinezen zijn viespeuken, in: Utrechts Nieuwsblad, 8-5-1987.
VOOREN, R., Van Dis en Zwier: Persoonlijke reisnotities, in: Leidsch Dagblad,
13-5-1987.
HART, M. 't, Een heer op de Zijdweg: Adriaan van Dis op reis in China, in: Vrij Nederland, 16-5-1987.
VERBOGT, T., Van Dis als meeslepend verteller, in: Tubantia, 16-5-1987.
BERG, A., Chinezen lachen om andermans leed, in: Het Parool, 22-5-1987.
REINDERS, P.M., Waarom lacht een Chinees?, in: NRC Handelsblad, 17-7-1987.
FLAMEND, J., Met Adriaan door China, in: Dietsche Warande & Belfort, 132 (1987), 9 (nov), pagina 66-67.

Zilver of Het verlies van de onschuld

MEIJSING, D., Een bekoorlijke roman: 'Zilver' van Adriaan van Dis, in: Elsevier,
19-11-1988.
SCHOUTEN, D., Een graalriddertje met natte dromen: De betovering van Adriaan van Dis' 'Zilver', in: Vrij Nederland, 3-12-1988.
GOEDEGEBUURE, J., Gekunsteld, in: Haagse Post, 3-12-1988.
MULDER, R., Roman van Adriaan van Dis: Dromend van vogels en vrouwen, in: NRC Handelsblad, 9-12-1988.
DEEL, T. van, Adriaan van Dis wil het te mooi maken, in: Trouw, 22-12-1988.
HAGERAATS, K., Adriaan van Dis en de binnenwereld van Zilver: Op zoek naar de kern, in: De Tijd, 23-12-1988.

Een uur in de wind / Tropenjaren

PEETERS, C., Adriaan ende Elegast: Casablanca, een bundel ongelijke verhalen, in: Vrij Nederland, 2-8-1986.
WARREN, H., Nederlands auteurstheater krijgt nieuw bloed: Toneel van Brusselmans, Lanoye en Van Dis, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 15-4-1989.

Het beloofde land

PEETERS, C., In het land van almaar bang, in: Vrij Nederland, 1-12-1990.
WARREN, H., Apartheid besmet, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 15-12-1990.
DURLACHER, J., De bruinman kan niet omhoog, in: De Volkskrant, 21-12-1990.
MULDER, R., Adriaan van Dis in Zuid-Afrika: Hier groeit de leegte hoog, in: NRC Handelsblad, 4-1-1991.
Die Stellenbosse kerls kom weer, van Hans van Straten, in: Opmars der plagiatoren, p. 116-119, De Nieuwe Engelbewaarder, jaargang 1, nummer 3, augustus 1993.

In Afrika

DIEPSTRATEN, J. In Afrika, in: De Stem, 24-5-1991.
MEIJSING, D., Van Bergen naar Beira: 'In Afrika' van Adriaan van Dis, in: Elsevier, 1-6-1991.
VERHIEL, I., 'Stap zacht, master': In Afrika, aangrijpend relaas van Adriaan van Dis, in: De Limburger, 10-6-1991.
DURLACHER, J., De ribbetjes van een vis, in: De Volkskrant, 21-6-1991.
BAKKER, J-H., Van Dis verslaat een gruwelijke wreedheid, in: Rotterdams Nieuwsblad, 22-6-1991.
PEETERS, C., Een monster dat niemand de baas kan, in: Vrij Nederland, 29-6-1991.
OPPEWAL, T., Hun belevenissen zijn afgestompt tot sjablonen: Een te mooi verhaal uit Mozambique, in: De Groene Amsterdammer, 10-7-1991.
WOLDE, M. ten, Mozambique terug op de wereldkaart, in: H.N. Magazine, 3-8-1991.
OSSTYN, K., Twee beelden van Afrika: Het gekwelde kontinent, in: De Standaard,
7-9-1991.